JustCall Cloud popis základných vlastností a funkcií


JustCall Cloud ponúka výkonné a robusné riešenie pre potreby nasadenia Call alebo kontaktného centra. Riešenie je navrhnuté pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú kontaktné a Call Centrá od 2 do 200 agentov.

JustCall Cloud obsahuje robusné ACD a IVR mechanizmy s nelimitovaným počtom volacích front, smerovanie hovorov na základe úrovne jednotlivých operátorov, štatistky volacích skupín na úrovni operátorov v reálnom čase, grafické reporty, web rozhranie pre prístup k nahrávaným hovorom, tarifikačný modul prevádzky DialLog.

Možnosť dodania API rozhrania pre ovládanie systémových procesov operátorov aplikáciami tretích strán.

Ideálny krok pre vybudovanie Call Centra
JustCall Cloud je skvelý začiatkom pre vybudovanie kontaktného alebo Call Centra.

Veľmi rýchle nasadanie JustCall Cloud vám umožní začať prevádzku call centra v priebehu niekoľkých minút bez investícií do telekomunikačnej inforaštruktúry a IT hardware. JustCall Cloud je vysoko univerzálny, aby sa ste nastavili akýkoľvek typ volania pre Vaše projekty.

Jednoduché prispôsobenie
JustCall Cloud je mimoriadne flexibilný na prispôsobenie vašim potrebám, v prípade že potrebujete prepojiť Vaše aplikácie cez API , alebo CRM systémom.

Agentský portál
Plne dynamický s monitorovaním časov prihlásenie a odhlásenia a páuz agentov. Informácie o zmeškaných hovoroch vo fronte. Vyskakovacie okno pri príchodzom hovore s údajmi o volajúcom. Vytváranie vlastných filtrov pre volanie kontatov z kampane.

Integrácia s CRM a webovými formulármi
Pre volanie stačí kliknúť na telefóne číslo v CRM. Autoamitcké otváranie zákzníckej karty pri prijatí príchodzieho hovoru. Možnosť nastaviť preddefinované web formuláre pre zákazníkov a kampane.

Základné charakteristiky
Odbavovanie príchodzích a odchodzích hovorov
Prediktívny dialer
Pridelovanie odchodzích hovorov jednotlivým agentom
Web-agentské a administrátívne rozhranie
Možnosť prideľovať hovory aj vzdialeným agentom (napr. tzv. domáci agenti)
Integrovaný server pre nahrávanie hovorov
Plánovanie volaní na agenta alebo skupinu agentov
Škálovateľnosť až do stoviek operátorov
Možnosť použiť klasické telekomunikačné linky alebo VoIP priečky a GSM brány

Agent
Voliteľne nastavený limit počtu nových kontaktov pre agenta
Prispôsobiteľné ďalšie informácie pre každú kampaň
Neobmedzené pridávanie ďalších formulárov
Dátové polia, vrátane vlastných polí, použiteľné v skriptoch
Kontrola využitia formulára a skriptu z každej kampane
1024 pixelov rozlíšenie agentskej obrazovky
Náhľad na ručné telefonovanie podľa kampaní
Vstavané Web formuláre
Prichádzajúce a odchádzajúce hovory (zmiešané) Spätné volanie pre akéhokoľvek-agenta alebo pre konkrétneho agenta
Ručné vytáčanie s možnosťou náhľadu pred vytočením
Manažéri môžu počúvať agentské hovory
Manažéri môžu vstúpiť do rozhovoru s agentmi a zákazníkmi
Až tri telefónne čísla pre rovnaký kontakt
Agenti sa môžu prihlásiť vzdialene kdekoľvek len s telefónom cez webový prehliadač

Kontakty
Voliteľné nastavenie priorít na základe veku kontaktu
Pokročilé vyhľadávanie kontaktov a export
Príprava pre import XML formátu z webovej stránky
Pridelenie kontaktov a obmedzení pre agenta
Vytváranie zmiešaných zoznamov kontaktov podľa statusu
Recyklácia obsadených hovorov v zadanom intervale bez resetovania zoznamu
Viac zoznamov kontaktov pre jednu kampaň
Voliteľný javascript pre kampaň
Export podľa statusov polí
Export priamo z reportov do formátu CSV
Rozšírené hľadanie kontaktu
1024 pixelov rozlíšenie manažérskej obrazovky
Jednotný dizajn pre všetky moduly
IVR pre príchodzie hovory
Voliteľná kontrola času volania kampane podľa časového pásma
Presmerovanie volania na lokálneho alebo externého agenta
Kustomizácia webového rozhrania, ktoré môže obsahovať informácie o kantakte v kampani
Odovzdanie hovoru do odkazovej schránky, ak žiadny agent nie je k dispozícii
Nastavenie odchodzieho „krytia“ Caller ID pre každú kamapaň
Smerovanie hovoru podľa príchodzieho Caller ID
Parkovanie hovorov s vlastnou hudbou pre každú kampaň
ACD (Automatická distribúcia hovorov) pre prichádzajúce volania
Nahrávanie hovorov s omeškaním alebo pri incializácii nahrávania agentom


Náklady na prevádzku: od 49,-€ až 89,-€ mesačne podľa počtu objednaných agentov
Tarifikácia: sekundová
Počet hlasových kanálov: 5 a viac hovorov súčasne
Počet pridelených geografických čísiel: 1 až 100 (možnosť vybrať geografické číslo v SR)
Prediktívny dialer: 4,90€ mesačne/agent
Migrácia telefónneho čísla: 15,-€ /žiadosť
Migrácia DDI množiny čísiel: 69,-€ /žiadosť

Doplnkové hlasové služby:

Telefónne čísla ČR: na požiadanie
Plne alebo čiastočne spoplatnené čísla (0800,0850): na požiadanie
Zlaté čísla: na požiadanie
Strieborné čísla: na požiadanie

Technická podpora:

Technická podpora , počiatočné nastavenie a zaškolenie (reakčná doba 1 deň): v cene služby
Technická podpora prioritná (rekačná doba 2 hodiny): 29,-€ mesačne
Úpravy podľa požiadaviek (kustomizácia, vlastné logo, úpravy reportov a pod.: 35,-€ hodina
Využitie API (sprístupnenie): 29,-€ mesačne

100

Spokojných zákazníkov

20

Kampaní

150

Viac ako 150 reportov

24

Hodinová podpora a poradenstvo

© Copyright 2019 DialCom
All Rights Reserved

Kontaktné informácie

Cukrová 14

Bratislava , 811 08

Radi Vás uvítame v priestoroch našej spoločnosti, alebo nás kontaktujte telefonicky. 

JustCall.Cloud Team

HelpDesk podpora

Potrebujete poradiť a pomôcť s nastavením alebo vyriešiť problém? Kontaktujte náš HelpDek.